Murid Yesus

Selamat Belajar Meniadakan Diri

Selamat Belajar “Meniadakan Diri”

Selamat Belajar “Meniadakan Diri” 1080 1080 Pastor John Sihombing

Selamat belajar “meniadakan diri” – Lukas 18:31 Yesus memanggil kedua belas murid-Nya, lalu berkata kepada mereka: ”Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi.

read more
Back to top