rumah Mikha

Selamat Jalan Sendiri dan Tidak Mudah Ikut-ikutan dengan Dunia.

Selamat Jalan Sendiri dan Tidak Mudah Ikut-ikutan dengan Dunia.

Selamat Jalan Sendiri dan Tidak Mudah Ikut-ikutan dengan Dunia. 1080 1080 Pastor John Sihombing

Tetapi, setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mikha dan mengambil patung pahatan, efod, terafim dan patung tuangan itu

read more
Back to top